Vyspravení vnějšího obvodového líce, montáž síťky do stěrkového tmelu a nanesení tenkovrstvé ušlechtilé omítky vč. přidružených prací (nové parapety, hromosvody, žlaby a svody atd.). Přestavba sociálního zařízení, částečné podřezání a sanace obvodového zdiva.