KZS ETICS (EPS) částečná hydroizolace základu a tepelná izolace soklu včetně přidružených prací (nové parapety, hromosvody, žlaby, svody atd.).