KZS BAUMIT OPEN (ETICS) včetně přidružených prací (nové parapety, hromosvody, žlaby a svocy atd.)